Hier een link naar het stuk waarin de vragen staan die zijn gesteld door GroenLinks, D66, SP en BIJ1 en de antwoorden van de gemeente/burgemeester.

Antwoorden schriftelijke vragen april 2018.pdf 

Hier een link naar onze reactie:

Reactie op gemeente antwoorden april2018.pdf

 

My Red Light - het bordeel van, voor en door sekswerkers - dreigt te moeten sluiten,

schreef het Parool 31 maart jongstleden.

Een jaar geleden openden wij onze deuren. Wat blijkt?

Wat we niet als risico zagen is nu de grootste: de goedbedoelde regelgeving.

De knelpunten waar My Red Light sinds een jaar mee worstelt waren reden voor de fracties D66, GroenLinks, SP en BIJ1 om schriftelijke vragen te stellen aan de raad. De reactie is te lezen op: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/446393

De gemeente en de raamexploitanten in Amsterdam willen een veilige en goede werkomgeving voor sekswerkers. Sinds het aanscherpen van de regels voor bordelen en het schoonvegen van de Wallen is er ook inderdaad veel ten goede veranderd. Dat maakt enthousiast. Dus kwamen er nog meer regels. De een duidelijk, de ander vatbaar voor verschillende interpretaties. En dat laatste begint te wringen. Wie een regel overtreedt, wordt namelijk gestraft. Maar wat als zo’n regel vaag is en niemand de regel kan toelichten, of regels elkaar tegenspreken?

De horecasector weet daar alles van, die zat ooit ook in dit schuitje: van de brandweer moest de deur achterin de zaak open blijven, en van de GGD moest diezelfde deur worden dicht gekit in verband met bacteriën. Dus wat je ook deed als horecaondernemer, je zat altijd fout. In dat stadium is de exploitant van een raambordeel nu ook beland.

Er zijn negen vragen gesteld door de fracties aan de gemeenteraad over de huidige regelgeving. Zo eenvoudig als de vragen lijken, zoveel wereld zit erachter. De antwoorden van de gemeente schieten dan ook tekort. Om dat te illustreren, hieronder een uitwerking van de vraag of de gemeentescreening versoepelt kan worden.

Wat is een gemeentescreening?

My Red Light heeft personeel nodig om het kantoor te runnen. Deze functie heet officieel ‘leidinggevende’. Voordat wij mensen aannemen als leidinggevende moeten zij door een gemeentescreening. Dit is niet hetzelfde als een VOG of een Bibob. Deze screening gaat verder. Er wordt niet alleen gekeken naar strafbare feiten. De politie legt namelijk ook andere incidenten vast, dat noemen ze een mutatie. Een mutatie kan over van alles gaan: je was getuige van een ongeluk, je kreeg mot met de kassičre van de drogist. Dit soort aantekeningen blijven voor altijd in het politiesysteem staan. En wat blijkt nu? Dat mensen met een mutatie achter hun naam dikwijls niet door de screening komen.

Is dat erg? Ja, dat is erg, want My Red Light was opgericht om een aantal idealen vorm te geven. Een daarvan is dat het wordt gerund door (ex)sekswerkers. Het zal niemand verbazen dat het voor een sekswerker nogal ingewikkeld is om geen mutatie achter zijn/haar naam te hebben. Gevolg: wij kunnen nauwelijks (ex)sekswerkers aannemen. Om dit een beetje in perspectief te zetten, wie wethouder wil worden, gaat niet door zo’n screening.

De gemeente heeft op vragen hierover geantwoord dat er geen enkele versoepeling mogelijk is en schrijft dat er vijftien mensen bij My Red Light staan ingeschreven, en dat dat voldoende moet zijn om My Red Light te runnen. Nog los van het feit dat de gemeente zich hiermee ook ineens gaat bemoeien met onze personele bedrijfsvoering, is de conclusie die ze trekken onjuist. Ja, er staan vijftien mensen op onze vergunning. Werken die ook allemaal bij ons?

Nee. Want wat is het geval: als iemand niet meer bij ons werkt, moeten wij de gemeente circa 160.- betalen om diegene uit te schrijven – en we moesten dat bedrag ook al betalen om ze in te schrijven. Voor een klein bedrijf als My Red Light een fors bedrag.  Het zijn onze dames die bij ons een raam huren die dit geld moeten ophoesten. We schrijven ex-werknemers dus niet uit. Op dit moment hebben wij maar een vaste leidinggevende in dienst, en twee op oproepbasis.

Het voorbeeld geeft aan hoe snel de gemeente met een constatering komt zonder deze te verifiëren, en dat er zaken spelen die de gemeente blijkbaar niet weet. Dit is mede gelegen in het feit dat er geen samenwerkingsverband is. Op de vraag van de fracties of er wet-en regelgeving is die het voortbestaan van My Red Light belemmert antwoord de gemeente dat we in overleg kunnen treden. Maar de ervaring is nu juist, dat er geen overleg mogelijk is. Dat is niet alleen de ervaring van My Red Light, maar van alle exploitanten in Amsterdam.

Is er dan nooit iets mogelijk? Jawel, via de rechter. Exploitanten stappen voortdurend naar de rechter om wet- en regelgeving aan te vechten. Vaak met succes. Maar hoe onnodig en jammer is het dat alles via de rechter moet worden uitgevochten? En is onze toekomst dat we de kennis die we opdoen moeten doordrijven in regelgeving via de rechter? Daar had je My Red Light niet voor hoeven oprichten – en we hebben er het geld ook niet voor.

De gemeente geeft aan veel kennis te hebben over de seksbranche, en zich in te spannen voor een schone branche. Aan dat laatste twijfelen wij niet. Aan die eerste wel. Als je opdracht van de gemeente krijgt om de politie te bellen als een sekswerkers om een aspirientje vraagt - want dat zou kunnen duiden op mensenhandel - dan neem je ofwel de sekswerkers en de exploitanten niet serieus, ofwel je draaft door. Wij signaleren een discrepantie tussen de bewering van de gemeente dat zij samenwerken met exploitanten, en het terugkerend onvermogen om gebruik te maken van de kennis en ervaring van de sekswerkers en exploitanten. Want ook al schrijft de gemeente dat zij ‘periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg voert met exploitanten van prostitutiebedrijven’, behelst dit contact helaas geen wederkerigheid, maar bestaat het contact uit het aanhoren van nieuwe regels en opdrachten. En nogmaals, het overgrote deel van de regels is zo onduidelijk dat niemand ze kan naleven.

Regels maken is een, regels maken die niet alleen bijdragen aan het tonen van daadkracht maar de branche ook van binnenuit onherroepelijk opschoont , dat kan alleen als je met de branche samenwerkt.

Wij zien mogelijkheden. Zo valt er nog een wereld te winnen als de gemeente de exploitanten als gesprekspartner serieus gaat nemen. Als we gezamenlijk zoeken naar werkbare regelgeving. Als we niet meer worden gestraft voor de melding dat regelgeving niet werkt, maar worden uitgenodigd voor een dialoog.

Sekswerk is legaal, behandel ons ook als legaal. Stop ermee de branche op een zijspoor te zetten met onuitvoerbare regelgeving. Stop ermee ons doorlopend te criminaliseren.

My Red Light bestaat een jaar, is een experiment, wil alle opgedane ervaringen delen met als doel verbeteringen in de branche. Wij roepen de gemeente op om daar gebruik van te maken zodat we gezamenlijk werken aan een betere toekomst voor sekswerkers.

Het bestuur van My Red Light